Kiểm tra bảo hành


Làm sao để tìm số serial?

  • Hầu hết các sản phẩm đều có số series nằm trên tem ở mặt sau phím
  • Với những sản phẩm không có tem với số series, bạn có thể tra cứu bằng số điện thoại đặt hàng