Kiểm tra bảo hành


Làm sao để tìm số serial?

  • Akko: tem nằm trên vỏ hộp, 5-7 ký tự (thường bắt đầu bằng chữ A, ví dụ: A223084)
  • NiZ: tem ở mặt sau phím (ví dụ: 82EC200050055)
  • Keydous: tem ở mặt sau phím (ví dụ: 0002233)
  • Keycool: tem ở mặt sau phím (ví dụ: 000200300555)
  • Riêng dòng Mixabl thì sử dụng mã đơn hàng (ví dụ: 45532)

Tracking đơn hàng GHTK: