Kiểm tra bảo hành


Làm sao để tìm số serial?

  • Akko: tem ở mặt sau phím
  • NiZ: tem ở mặt sau phím (ví dụ: 82EC200050055)
  • Keydous: tem ở mặt sau phím (ví dụ: 0002233)
  • Keycool: tem ở mặt sau phím (ví dụ: 000200300555)
  • Riêng dòng Mixabl thì sử dụng mã đơn hàng (ví dụ: 45532)