Category Archives: Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn sử dụng Keycool KC-87 RGB Bluetooth

User Manual – KC87 RGB Bluetooth Tổ hợp phím với FN Các phím tắt điều khiển F1: Windows explorer F2: Web Browser F3: Calculator F4: Media Player F5: Previous F6: Next F7: Play F8: Pause F9: Mute F10: Tăng âm lượng F11: Giảm âm lượng F12: Khoá/mở khoá phím Win: Khoá/mở khoá phím Win Tab: […]