Hướng dẫn sử dụng NiZ 66 (S và BLE)

Hướng dẫn sử dụng 66EC(S)

1. Tính năng điều khiển phím

Bảng chức năng

FN Nút kết hợp Chức năng Chi tiết Lưu?
R_FN+ += “M” Key
Chế độ lập trình
Giữ khoảng 2s, đèn báo hiệu ở vị trí này sẽ sáng.
Thay đổi giữa layer mặc định và layer lập trình (lập trình bằng phần mềm).
7& Thay đổi độ sâu của điểm nhận tín hiệu 2 chế độ high (2mm)/low (3mm). Mặc định là 2mm. Không
ESC Khóa phím Khóa/mở khóa toàn bộ các nút trên bàn phím (trong trường hợp cần lau chùi phím mà không cần rút dây, hoặc tránh việc vô tình chạm phải). Không
L/R_FN+ Shift&Up Bật chế độ nút R_shift (shift bên phải) vừa là shift vừa là mũi tên đi lên.
Là nút shift khi nhấn đồng thời với 1 nút khác trong thời gian 700ms.
Là nút mũi tên khi nhấn riêng lẻ, hoặc đè lâu hơn 700ms.
Không
L_Ctrl Swap Caps/Ctrl Nhấn giữ khoảng 3s, đèn báo hiệu ở capslock sáng. Không
Win Khóa nút Win Nhấn giữ khoảng 3s, đèn báo hiệu sáng.
L-Alt Chuyển đổi Win/Mac Nhấn giữ 3s, đèn tín hiệu sáng.
Thay đổi vị trí nút Win/Alt cho phù hợp với MacOS.
Lưu ý: ở chế độ MacOS, phần mềm của NiZ trên Windows sẽ không nhận diện phím, cần phải chuyển về chế độ Windows.
Q Unit Time Điều chỉnh thời gian để con trỏ chuột di chuyển sau mỗi lần nhấn.
USB:8/6/4/2ms, Bluetooth:12/9/7/5ms;
Đèn tín hiệu chớp từ 1-4 lần để xác định chế độ hiện tại
R Unit Pixel Điều chỉnh số lượng pixel con trỏ chuột di chuyển được sau mỗi lần nhấn.
Gồm 4 mức độ: 2/3/4/5 pixel. Đèn tín hiệu chớp từ 1-4 lần để xác định chế độ hiện tại.
[{ Repeat Rate Điều chỉnh chế độ lặp phím, ×1,×2,×4,×8 Đèn tín hiệu chớp từ 1-4 lần để xác định chế độ hiện tại. Không
]} Response Delay Điều chỉnh độ delay, 3 mức độ 500,300,100ms, đèn chớp 1-3 lần tương ứng. Mặc định ở mức 500ms. Không
~` ~`lock Đè khoảng 10s, đèn tín hiệu chớp.
Khóa nút ~` để sử dụng nút backspace 2u.
Del Độ sáng + Tăng độ sáng đèn tín hiệu
Độ sáng – Giảm độ sáng đèn tín hiệu
L_FN R_FN Khóa FN phải Nhấn giữ 3s. Đèn tín hiệu chớp 1 lần với FN trái, 2 lần với FN phải. Không
R_FN L_FN Khóa FN trái
※ ở chế độ lập trình, có thể sử dụng cả 2 nút FN.

Bluetooth (dành riêng cho bản NiZ 66 BLE)

Nhấn giữ switch ở cạnh trái khoảng 2s để bật/tắt bluetooth.

Đèn ở nút 11 chớp báo hiệu pin yếu.

Đèn ở nút 8, 9, 10 chớp báo hiệu profile thiết bị tương ứng đang kết nối.

Quy trình kết nối bluetooth:

  1. Đảm bảo các thiết bị đã pair thành công với bàn phím đang tắt bluetooth (để kết nối với 1 thiết bị mới)
  2. Đè Fn + 8, 9, 10 (tương ứng với profile mong muốn) khoảng 3s, đèn ở vị trí đó sẽ chớp nhanh liên tục báo hiệu profile đó đã sẵng sàng pair.
  3. Scan trên thiết bị và chọn “Bluetooth Keyboard”, trên thiết bị sẽ hiển thị mã kết nối (thường là 6 số)
  4. Nhập mã kết nối này trên bàn phím và nhấn Enter
  5. Nhấn connect/kết nối trên thiết bị (nếu cần).

Sử dụng cổng USB hoặc PS/2

Nhấn FN (trái/phải) + Backspace trong 5s, đèn tín hiệu chớp 1 lần là chế độ USB, chớp 2 lần là chế độ PS/2. Mặc định ở chế độ USB.

Clear Key Counter

Nhấn “FN (trái/phải) + Delete” trong 5s, đèn tín hiệu chớp.

Reset

Nhấn “ESC + L-ctrl + Backspace+ Right” (4 nút ở 4 góc của bàn phím) trong 5s, phím sẽ được reset.

share post:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *